Retinopatiecopii.ro | Retinopatie de prematuritate – R.O.P

Prevederea 3.5% şi Declaraţia 230

Descărcaţi şi completaţi Declaraţia 230 cu datele asociaţiei:

Asociaţia Părinţilor Copiilor Slab Văzători şi Nevăzători

COD FISCAL   29464246

cont RO47 BACX 0000 0014 5471 4000 deschis la Unicredit  Bank Galaţi

DECLARAŢIA 230 – Asociaţia Părinţilor Copiilor Slab Văzători şi Nevăzători

Dăruieşte 3,5% fără să te coste!

Ce inseamnă 3,5%?

Prevederea 3,5% este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice, pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie).
Puteţi astfel decide către cine merg 3,5% din impozitele dvs.!

De ce este bine să folosiţi această prevedere?

  • Nu vă costă nimic!
  • Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public – deci al dvs.!
  • Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează în acel domeniu.
  • Vă puteţi asigura că aceşti bani rămân în comunitatea dvs. direcţionându-i către o organizaţie locală.
  • Puteţi ajuta oameni în nevoie, direcţionând 3,5% către o organizaţie care lucrează pentru ei!


Ce trebuie să faceţi?

Pasul 1. După ce v-aţi decis să direcţionaţi 3,5% din impozitul datorat către noi, descărcaţi cele doua documente: declaraţia Unica şi declaraţia 230.

Şi nu uitaţi:

  • Direcţionarea a 3,5% din impozitul dvs. este o opţiune şi nu o obligaţie.
  • Nicio autoritate a statului, nici o organizaţie şi nici un angajator, nu vă pot obliga să faceţi acest lucru.

Pasul 2. Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dvs. de venit:

- dacă aveţi venituri din salarii - completati Declaraţia 230 (sectiunea 1)

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 3,5% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

- dacă aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc) – completaţi Declaraţia  UNICA , sectiunea I.6

Cei care obţin, pe lângă salarii, şi alte venituri, vor completa formularul – Declaraţie unica , la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv sectiunea I.6 Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat.

Puteţi obţine DECLARATIA UNICA  şi DECLARATIA  230 de la administraţiile financiare, le puteţi descărca de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (portal ANAF, zona de asistenţă a contribuabililor, persoane fizice, formulare), puteţi ruga o cunoştinţă să vă facă o copie, puteţi cere o copie organizaţiei către care doriţi să direcţionaţi 23,5% sau puteţi descărca toate formularele completate cu datele de identificare ale asociaţiei noastre, din zona de download situată în josul acestei pagini.

Vă rugăm să completaţi cu atentie toate datele. Asta-i tot!

Pasul 3. Trimiteţi prin poştă declaraţiile administraţiei financiare din oraşul domiciliului dvs. sau depuneţi-o chiar dvs. În situaţia în care timpul nu vă permite, ne puteţi chema şi o vom prelua noi spre a fi depusă la administraţia financiară.

Pasul 4. Acordaţi-vă o recompensă! V-aţi adus contribuţia la buna cheltuire a fondurilor publice şi aţi contribuit la o viaţă mai bună în comunitatea dvs.! Pânâ la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către organizaţiile beneficiare.